>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:12


  tick  اجراگری و واژگون سازی هویت برساخته: بازنمود هویت و عاملیت زنانه در دوران گذشته - صفحه:17-42

  tick  بررسی راهبردهای ترجمه استعاره و تشبیه در سه ترجمه فارسی از تراژدی مکبث اثر شکسپیر - صفحه:43-62

  tick  تاملی بر کارکرد عنصر زمان در رمان همه جیز فرو می پاشد اثر چینوا آچیبه - صفحه:117-136

  tick  جمع اضداد در نظریه ی ادبی معاصر: بررسی انتقادی رویکردهای روانکاوانه- مارکسیستی - صفحه:137-158

  tick  خوانش لاکلائویی از ادی به شهر شعر می رود اثر ریچارد فورمن - صفحه:81-98

  tick  سفر در زمان به واسطه سرعت بالا: شفافیت و اپاسیته در آثار علمی - تخیلی اچ.جی. ولز - صفحه:1-16

  tick  فضای خنثی در همدمی بکت، پایان بازنمایی و آغاز اجرا - صفحه:181-194

  tick  لرد بایرن درتقابل با مدافعان ایدئولوژی پس از جنگ واترلو - صفحه:99-116

  tick  نقد ارزیابانه از دیدگاه نوئل کارول - صفحه:159-180

  tick  نقش زبان و بالقوگی در آثار نمایشی ریچارد فورمن - صفحه:231-248

  tick  نگاه جامعه شناختی به پایداری قهرمانان بارس و دانشور: استحکامات شرق و سووشون - صفحه:211-230

  tick  هویت بر اثر مهاجرت در متن آثار میلان کوندرا - صفحه:195-210

  tick  وقتی ترجمه موجب تغییر نگارش رمان فارسی می شود - صفحه:63-80

  tick  چالش های زبانی با وفاداری و تطابق معنایی در ترجمه های رمان «بیگانه» - صفحه:249-261
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved