>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1401 - دوره:19 - شماره:29


  tick  آشوب و اثر پروانه‌ای در بازی تاج و تخت اثر جورج ریموند ریچارد مارتین - صفحه:45-65

  tick  اضطراب اگزیستانسیال و خود گسسته در داستان های کوتاه منتخب از مارگارت آتوود - صفحه:275-293

  tick  بازساخت فردیت: بازنمایی فضایی و گفتمان ذهنی-جغرافیایی در رمان نوه آمریکایی به قلم انعام کجه جی - صفحه:121-143

  tick  بررسی رمان خانه ارواح اثر ایزابل آلنده به عنوان فراداستان تاریخ‌نگارانه - صفحه:249-274

  tick  بررسی همایندهای اضافی و وصفی در زبان‌های روسی و فارسی به منظور تعیین میزان ضرورت آموزش آن ها - صفحه:199-226

  tick  تحلیلِ محتوای دستوری کتاب‌های درسی زبان انگلیسی متوسطۀ اول (پراسپکت) براساس رویکردِ دستور آموزشی - صفحه:13-43

  tick  کسی باید حقیقت عریان را بگوید: رومانس فراتاریخی در واش نوشته مارگارت رینکل - صفحه:175-197

  tick  نقد و بررسی معادل کاربردی و معادل صوری درترجمۀ قرآنی بوبتسین به همراه مقایسه ترجمه سوره قدر با ترجمه روکرت و رودی پارٍت - صفحه:93-119

  tick  نقش متدهای مختلف آموزش زبان‌های خارجی بر میزان اضطراب زبانی و اثربخشی دوره‌های توانمند‌سازی کنترل اضطراب بر تحول الگوی یادگیری زبان‌آموزان - صفحه:145-174

  tick  نگاهی نو به رمان تصویر دوریان‌گری بر مبنای آرای فروید در باب شخصیت - صفحه:295-315

  tick  همانند‌سازی و تعدیل: روایت احساس و عاطفه در خانه گرد اثر لوئیز اردریک - صفحه:67-91

  tick  گفتمان خشونت و خنده در چند کمدی منتخب از ویلیام شکسپیر - صفحه:227-248
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved