>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب مصرف و رسانه در رمان پسامدرن آمریکا: خوانشی نقادانه از روانی آمریکایی برت ایستن اِلیس  
   
نویسنده خالصه دهقان محسن ,سجادی بختیار
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:119 -140
چکیده    امروزه مصر فگرائی دریچۀ مهمی را برای فهم جامعه پس امدرن فراهم کرده که از جنبه های مختلف قابل بحث و تفسیر است اگر چه نگرش اولیه به مصرف، صرفاً اقتصادی بوده، اما اندیشمندان قرن بیستم، بیش از همه بر شکل فرهنگی مصرف تاکید کرده، و مصرف فرهنگی را شاخص‌ترین مسئله جامعه معاصر دانسته‌اند. مصرف و رسانه سبک زندگی ما را شکل داده، نیازها و تمایلات ما را جهت‌دهی کرده و مواد لازم برای تولید تخیلات و رویاهای ما را فراهم می‌کنند. پژوهش حاضر مفاهیم مصرف و رسانه را به تفصیل در رمان‌ روانی آمریکایی اثر برت ایستن اِلیس از منظر آرا و آموزه‌های ژان بودریار بررسی می‌کند. در رمان پسامدرن آمریکا به‌ویژه در نویسندگانی نظیر اِلیس، خواننده با مفاهیم غالبی همچون مصرف و رسانه مواجه می‌شود. در این تحقیق هدف پژوهشگر تحلیل تاثیرات ناشی از مصرف و رسانه بر روی شخصیت‌های اصلی رمان‌ روانی آمریکایی و واکنش متقابل شخصیت‌ها در قبال مصرف و رسانه است. در آثار اِلیس، جامعه پسا‌مدرن آمریکا، جامعه‌ای سطحی و نمایش‌گونه قلمداد می‌گردد که افراد انسانی در آن مصرف‌کنندگانی صرف هستند که با تقلید از فرهنگ القایی رسانه‌ها به تقلید از یکدیگر پرداخته و از نظر ذهنی، احساسی و اخلاقی رو به زوال می‌روند. در این رمان، کنش‌های شخصیت اصلی رمان بر مبنای حوادثی است که در رسانه‌های جمعی شاهد آن بوده است. تکیه کلام او این است: مصرف می‌کنم، پس هستم. تاثیر رسانه و مصرف را حتی در ضرب‌آهنگ روایی روانی آمریکایی نیز می‌توان مشاهده نمود.
کلیدواژه مصرف گرائی، رسانه، میل، بودریار، رمان پسامدرن آمریکا، برت ایستن اِلیس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
پست الکترونیکی b.sajadi@uok.ac.ir
 
   The Mirror of Consumption and Media in American Postmodern Fiction: A Baudrillardian Reading of Bret Easton Ellis’ American Psycho  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved