>
Fa   |   Ar   |   En
   وطن به مثابه فضایی ترامکانی در گفتمان دیاسپورایی مهجا کهف  
   
نویسنده درزی نژاد انسیه ,برادران جمیلی لیلا
منبع نقد زبان و ادبيات خارجي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 19 - صفحه:169 -186
چکیده    مفهوم وطن در مطالعات مربوط به مهاجرت نقش محوری دارد. مهجا کهف ( 1967) نویسنده مسلمان سوری ساکن ایالات متحده در رمان دیاسپورایی خود، دختری با روسری نارنجی (2006)، ثبات مفهوم وطن را به چالش می کشد. تلاش قهرمان او، خدرا، برای یافتن وطن در محدوده های جغرافیایی معین، از جمله آمریکا، سوریه، عربستان سعودی، و کویت با ناکامی مواجه می شود. او در می یابد که به عنوان یک فاعل دیاسپورایی او باید به جای اقناع میل به وطن ثابت جغرافیایی در پی تطمیع تمایل به توطن و ریشه دواندن باشد. شرکت در اجتماع فراملی مسلمانان در آیین های دینی مثل سفر حج و نماز جماعت این امکان را به خدرا می دهد که فضایی ترامکانی، با محوریت دین و تعدد و تکثر فراملی امت مسلمان، برای خود ایجاد کند. مطالعه پیش رو ترامکانیت را راهکاری برای برون رفت از چالش وطن در دیاسپورا معرفی می کند. جیمز کلیفورد، آوتار براه، تیم اوکس و لوییزا شاین، و کاترین بریکل و آیونا داتا از جمله نظریه پردازان عمده این تحقیق می باشند.
کلیدواژه مهجا کهف، دختری با روسر ی نارنجی، دیاسپورا ، میل به وطن/تمایلبه تَوَطن، ترامکانیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران
پست الکترونیکی lbjamili@yahoo.com
 
   The Translocality of Home in Mohja Kahf's Diasporic Discourse  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved