>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی پیوستگی اکولوژیک لکه‌های سبز شهری با استفاده از تئوری گراف، مطالعه موردی کلان‌شهر اهواز  
   
نویسنده شفیعی نژاد سرور ,پودات فاطمه ,فرخیان فروزان
منبع بوم شناسي كاربردي - 1397 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:1 -11
چکیده    پیوستگی لکه های سبز شهری، یک ویژگی مهم ساختاری سیمای سرزمین شهری است که حرکت جانوران و انتقال ژن ها را در بین زیستگاه هایشان میسر می سازد. تاکنون روش های متعددی جهت سنجش پیوستگی ارائه شده است که از جمله آنها کاربرد تئوری گراف است. هدف از این پژوهش، کاربرد تئوری گراف در اندازه گیری پیوستگی لکه های سبز شهر اهواز است. گراف مفهومی ریاضی متشکل از مجموعه ای از نقاط و اتصالات است. براساس تئوری گراف، در این پژوهش، شبکه فضای سبز شهر اهواز در محیط gis مدل سازی شد. آنالیز پیوستگی اکولوژیک با استفاده از نرم افزار conefor، به همراه کاربرد سنجه انتگرال پیوستگی (iic) و الگوریتم برداشت نقطه صورت گرفت و لکه های سبز شهری با درنظر گرفتن چهار گروه جانوری ارزش گذاری و اولویت بندی شدند. به طور کلی نتایج مشابهی از چهار گروه جانوری به دست آمد (r =0.95). نتایج پژوهش نشان داد ناحیه چهار شهری اهواز واقع در شرق رودخانه کارون و جنوب شرقی محدوده شهر با داشتن بزرگ ترین لکه سبز، بیشترین اهمیت را در پیوستگی شبکه سبز شهر اهواز دارد. همچنین بیشترین میزان پیوستگی در سیمای سرزمین در نواحی چهار و پنج شهر اهواز قابل مشاهده است. این مطالعه می تواند با شناسایی مناطق دارای اولویت حفاظت و بهبود پیوستگی درون منظر شهری به تشخیص صحیح اولویت های حفاظت و صرفه جویی در سرمایه و نیروی انسانی کمک کند.
کلیدواژه پیوستگی اکولوژیکی، آنالیز شبکه، سنجه Iic، اکولوژی سیمای سرزمین، Conefor 2.6 ,اهواز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان, گروه مدیریت محیط زیست, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه معماری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان, گروه مدیریت محیط زیست, ایران
 
   Assessment of Ecological Connectivity of Urban Green Patches Using Graph Theory: the Case study of Ahvaz Metropolitan Area  
   
Authors farrokhian F. ,poodat F. ,Shafinejad S.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved