>
Fa   |   Ar   |   En
   سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی براساس شاخص‌های جامعه اطلاعاتی با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای  
   
نویسنده فنی زهره ,رضوی محمدمحسن
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1393 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:53 -75
چکیده    در مجموعه مفاهیم نظریِ جامعه اطلاعاتی، بین تولید دانش و استفاده از آن با توسعه ارتباطی مستقیم وجود دارد؛ اگرچه براساس گزارش‌های بین‌المللی، این نوع از توسعه، توسعه‌ای متعادل نبوده است. برای سنجش هر نوع توسعه‌ای به شاخص‌ها و عامل‌هایی نیاز داریم. در این تحقیق پس از مرور شاخص‌های جامعه اطلاعاتی و جمع‌بندی و بومی‌سازی آن‌ها، به خوشه‌بندی سطح توسعه اطلاعاتی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی پرداخته‌ایم. نتایج تحلیل خوشه‌ای نشان می‌دهد شهرستان مشهد به‌تنهایی در یک خوشه و دیگر شهرستان‌های استان در خوشه دوم قرار می‌گیرند؛ بنابراین اگر شهرستان مشهد را از تحلیل حذف کنیم، می‌توانیم شهرستان‌های دیگر را در سه خوشه دسته‌بندی کنیم. از سوی دیگر، خوشه‌بندی نام‌برده رابطه مستقیمی را با دیگر شاخص‌های توسعه‌ای در استان، مانند سطح توسعه اجتماعی، توسعه انسانی و توسعه زیرساختی نشان می‌دهد. از مجموع این یافته‌ها نتیجه می‌گیریم که شهرستان مشهد، به‌عنوان مرکز سیاسی و قطب اصلی رشد استان، بیشتر زیرساخت‌ها و شاخص‌های جامعه اطلاعاتی را در خود متمرکز کرده است. با توجه به اینکه توسعه آینده مناطق و شهرها برپایه جوامع اطلاعاتی است، بایست به توسعه متعادل استان از این نظر بیشتر توجه کرد.
کلیدواژه تحلیل خوشه‌ای ,جامعه اطلاعاتی ,سطح‌بندی خراسان رضوی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved