>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی نواحی مناسب برای احداث تالاب‌های مصنوعی شهری با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شمال غرب کلان‌شهر تهران)  
   
نویسنده کرم امیر ,قنواتی عزت‌الله ,درخشان بابایی فرزانه
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1393 - دوره : 18 - شماره : 1 - صفحه:77 -108
چکیده    تالاب‌های مصنوعی سیستم‌های موثری هستند که برای کنترل، بازیافت و بالا بردن کیفیت آب رواناب‌ها، سیلاب‌ها، پساب‌های زراعی- صنعتی و معادن، کنترل آلودگی، مدیریت فاضلاب‌های خانگی و صنعتی، ایجاد فضای سبز، حمایت از تنوع زیستی و توسعه چشم‌اندازهای اکولوژیکی به‌کار می‌روند. این پژوهش به مکان‌یابی تالاب‌های مصنوعی شهری با به‌کارگیری مدل منطق فازی در شمال غرب تهران پرداخته است. به همین منظور، پس از گردآوری داده‌ها، لایه‌های نقشه‌ای مختلف شامل زمین‌شناسی، ارتفاع، شیب، بارش، دما، عمق آب زیرزمینی، فاصله از تراکم زهکشی و فاصله از شهر در سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید شد؛ سپس نقشه‌های مختلف وزنی در قالب عملگرهای sum و product جهت تهیه نقشه گامای 8/0 و 6/0 تلفیق شد. نتایج بررسی نشان می‌دهد در نقشه گامای 6/0 مناطق با پتانسیل بسیار کم برای احداث تالاب‌های مصنوعی مانند نقشه گامای 8/0 در شمال منطقه قرار دارد و مناطق با پتانسیل بسیار زیاد در نقشه گامای 6/0 نسبت‌به نقشه گامای 8/0 درصد کمتری از مساحت منطقه را شامل می‌شود که در نقشه گامای 6/0، 8 درصد و در نقشه گامای 8/0، 19 درصد از مساحت منطقه دربرمی‌گیرد.
کلیدواژه منطق فازی ,مکان‌یابی ,تالاب مصنوعی ,کلان‌شهر تهران ,سیستم اطلاعات جغرافیایی
آدرس دانشگاه خوارزمی, استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران, دانشگاه خوارزمی, کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران, ایران
پست الکترونیکی derakhshan.farzane@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved