>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای در منطقه یک شهر تبریز با استفاده از مدل تحلیل چندمعیاره فضایی  
   
نویسنده کامل باسمنج بتول ,میرجعفری بابک ,علوی علی
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1391 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:122 -140
چکیده    ارزیابی میزان آسیب‌پذیری، برنامه‌ریزی جهت آمادگی و کاهش خطر قبل از وقوع زلزله، امری ضروری است. با توجه به واقع ‌شدن شهر تبریز در جایگاه پهنه‌بندی با خطر نسبی بالا، وقوع یک زلزله بزرگ در این شهر خسارت‌ها و تلفات زیادی را به‌دنبال خواهد ‌داشت؛ این میزان آسیب لزوم کسب آمادگی‌های لازم جهت مقابله با بحران ناشی از زلزله را آشکارتر می‌کند. در مقاله حاضر، برای ارزیابی میزان آسیب‌پذیری (خسارت‌ها و تلفات) در‌برابر زلزله در منطقه یک شهرداری تبریز، نقشه عوامل انسانی، کالبدی و تاسیسات و امکانات حیاتی تاثیرگذار بر آسیب‌پذیری منطقه از طریق تلفیق سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (gis) و مدل ارزیابی چندمتغیره فضایی (smce) تولید شده است؛ همچنین با ارایه وزن‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی شاخص‌های موثر بر آسیب‌پذیریِ ناشی از زلزله، درجات آسیب‌پذیری مناطق مختلف مشخص شده‌ است. بر‌اساس نقشه آسیب نهایی، بخش‌های شمالی و شرقی منطقه یک به‌عنوان محدوده‌های بحرانی از‌نظر میزان آسیب‌پذیر بودن در‌برابر زلزله احتمالی شناخته شده‌اند. نزدیکی به گسل، افزایش شیب زمین، فرسودگی بافت ساختمان‌ها و عدم دسترسی مناسب به شبکه معابر شهری به‌ترتیب از عوامل مهم افزایش آسیب‌های‌ ناشی از زلزله در این منطقه است.
کلیدواژه آسیب‌پذیری ,تبریز ,زلزله ,Gis ,Smce
آدرس دانشگاه تبریز, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم محیطی و معماری، دانشگاه تبریز، ایران, ایران, دانشگاه تبریز, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم محیطی و معماری، دانشگاه تبریز، ایران, ایران, دانشگاه تبریز, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم محیطی و معماری، دانشگاه تبریز، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved