>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل نظریۀ خواجه نصیرالدین طوسی در عقیدۀ بداء  
   
نویسنده محمدجعفری رسول ,داوری چهارده وحید
منبع آموزه هاي فلسفه اسلامي - 1396 - شماره : 21 - صفحه:93 -116
چکیده    خواجه نصیرالدین طوسی از برجسته‌ترین متکلمان شیعی است که آثار و آرای او همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. خواجه در برخی تصنیفاتش در باب عقیدۀ بداء مطالبی دارد که موضع‌گیری‌های متفاوتی را نسبت به او در پی داشته است؛ برخی عالمان مشابه سخنان او را گفته‌اند، برخی دیگر او را نقد کرده و عده‌ای نیز در مقام توجیه نظریۀ خواجه برآمده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقد به خواجه وارد بوده و از مطالب وی انکار بداء به دست می‌آید. با وجود این، برخی متکلمانِ پیش و پس از خواجه نیز بداء را رد کرده‌اند و او نظریۀ جدیدی ارائه نکرده است. به نظر می‌رسد آنچه خواجه و متکلمانی چون شیخ طوسی و سید مرتضی در مسئلۀ بداء گفته‌اند، یک دیدگاه شیعی نیست، بلکه تاثیر اندیشۀ قاضی عبدالجبار معتزلی در دیدگاه شاگردش سید مرتضی است که از ایشان به دیگر متکلمان شیعی سرایت کرده است.
کلیدواژه بداء ,خواجه نصیرالدین طوسی ,نقد ,شیعه ,معتزله
آدرس دانشگاه شاهد, ایران
پست الکترونیکی v.davari1368@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved