>
Fa   |   Ar   |   En
   تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا  
   
نویسنده غفاری حسین ,مظفری محمد ,فیاض صابری عزیزالله
منبع آموزه هاي فلسفه اسلامي - 1396 - شماره : 21 - صفحه:67 -92
چکیده    با وجود اینکه اصالت وجود از عمده‌ترین و بنیادی‌ترین مسائل فلسفی است که در کانون توجه فکری و فلسفی صدرالمتالهین قرار دارد و بسیاری از مسائل مهم فلسفی بر آن استوار است، متاسفانه عدم تفکیک دقیق مسائل هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در متون فلسفۀ اسلامی و حکمت صدرایی، چنان که در ابهام و پیچیدگی بسیاری از مسائل فلسفی تاثیر گذاشته و بر وضوح مقاصد حکمای ما سایه انداخته، بر اصل این مسئله و پیامدها و نتایج آن نیز تاثیر گذاشته است. در این مقال کوشیده‌ایم ضمن ارائۀ پیشینۀ بحث، با تفکیک دو حیث معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی و با تکیه بر مبانی و عبارات صدرالمتالهین ـ با روش توصیفی تحلیلی‌ـ این مسئله را مورد واکاوی قرار دهیم و تفسیر صحیح او از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را از دو جهت هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی بررسی و کارکرد معرفت‌شناختی ماهیت را تبیین کنیم.
کلیدواژه اصالت ,اعتباریت ,ذهنی بودن ماهیت ,عینیت ,محکی وجود و ماهیت ,موجودیت بالذات ,موجودیت بالعرض
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved