>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان  
   
نویسنده حسینی شریف علی ,مقدم غلامعلی
منبع آموزه هاي فلسفه اسلامي - 1396 - شماره : 20 - صفحه:47 -68
چکیده    ترتیب نظام هستی و کیفیت صدور و ارتباط آن با مبدا، از مسائل مهم هستی‌شناسی عرفانی و فلسفی است. عرفا در این باره به وجه واحد و وجود منبسط، و مشاء به عقول مترتبه قائل‌اند. فلسفه و عرفان هر دو داعیه‌دار حکایت معارف خود از واقع‌اند و اصالتِ وحدتِ واقع به همگرایی آن‌ها در این مسئله حکم می‌کند. نگاه رایج، توفیق این هم‌آوایی را به ملاصدرا منسوب کرده و حکمت مشاء را کمتر مورد توجه قرار داده است. در این مقاله با روش تطبیقی تحلیلی نشان داده‌ایم که اگرچه حکمت مشاء در این مسئله، زمینۀ تلاقی و برخورد مستقیم با عرفان نظری را نداشته، با نظر به اصول و مبانی حاکم بر اندیشۀ آن‌ها می‌توان قابلیت همسویی آن را با عرفان اثبات نموده، مٶیدات آن را نشان داد و به موانع و اشکالات احتمالی در این باره پاسخ گفت.
کلیدواژه وجود منبسط ,صادر اول ,فلسفۀ مشاء ,عرفان ,حکمت متعالیه
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران
پست الکترونیکی gh1359@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved