>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عاملی شاخص‌های موثر در نظام جامع ارزیابی عملکرد آموزش عالی کشور  
   
نویسنده جعفری مصطفی ,نوری سیامک ,طالبی داود
منبع پژوهش هاي مديريت منابع سازماني - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:43 -64
چکیده    چکیده اهداف: پیشرفت چشمگیر علم و تحولات گسترده در حوزه فناوری‌های مدرن سبب شده است که توان علمی به یکی از ابزارهای قدرت تبدیل شود. بر همین اساس دولت‌‌ها در تلاشند تا نظام آموزش عالی خود را به گونه‌ای ارتقا بخشند که بر مبنای عملکرد آن جایگاهشان را بهبود دهند. در این مقاله یک مدل جامع در زمینه رتبه‌بندی و ارزیابی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارایه می‌شود از این رو محیطی رقابتی در میان این مراکز ایجاد می‌کند که کمک به بهبود سطح علمی آن‌ها می‌کند.متدولوژی: در این مقاله از منابع ادبیاتی بهره گرفته شده و یک بررسی جامع انجام شده است. براساس آن 28 عامل موثر در ارزیابی دانشگاه‌ها استخراج شده است. این معیارها که با سیستم آموزش عالی در ایران سازگار هستند توسط متخصصان بررسی شده و در نهایت مدلی یکپارچه ایجاد شده است.نتایج: این مقاله مدلی جامع برای ارزیابی دانشگاهی ارایه می‌کند. کاربرد این مدل در مراکزِآموزش عالی منجر به یکپارچگی عملکرد این مراکز می‌شود و رقابت میان این مراکز و در نهایت توان علمی آن‌ها را افزایش می‌دهد.واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، عوامل کلیدی، آموزش عالی.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد ,رتبه‌بندی ,عوامل کلیدی ,آموزش عالی ,Performance Appraisal ,Ranking ,Higher Education
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت, ایران
پست الکترونیکی talebidavood@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved