>
Fa   |   Ar   |   En
   بسپارش   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:4


  tick  آشنایی با بزرگان علم پلیمر (برندگان جایزه نوبل): پیر ژیل دو ژن - صفحه:138-141

  tick  اخبار علمی - صفحه:133-137

  tick  اصلاح چقرمگی رزین های اپوکسی با استفاده از پلی یورتان ها: مطالعه مروری - صفحه:52-64

  tick  جداسازی و حذف گزینشی یون های فلزات سنگین سمّی از آب به وسیله نانوپلیمرهای نقش بستی یونی مغناطیسی - صفحه:20-35

  tick  خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط دوست - صفحه:81-93

  tick  روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین - صفحه:124-132

  tick  کاتالیزور‌های فلزات واسطه ابتدایی و انتهایی جدول تناوبی برای پلیمرشدن اولفین‌ها - صفحه:103-112

  tick  مروری بر زخم‌پوش‌های تجاری مدرن و معرفی چند زخم‌پوش جدید ترمیم زخم - صفحه:65-80

  tick  مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل - صفحه:94-102

  tick  مروری کوتاه بر بهبود خواص ‌ضدباکتری و ‌مقاومت کاغذ با استفاده از کامپوزیت کربوکسی‌متیل ‌سلولوز-کیتوسان - صفحه:113-123

  tick  مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی - صفحه:36-51

  tick  مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه های دارورسانی - صفحه:4-19

  tick  معرفی پایان نامه - صفحه:142-143
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved