>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش و اهمیت گرده‌افشانی و گرده افشان‌ها در کشاورزی (بخش اول)  
   
نویسنده قنواتی فرنگیس
منبع يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:11 -21
چکیده    گرده‌افشانی یک فرایند کلیدی دراکوسیستم‌های گیاهی طبیعی و کشاورزی است، بنابراین در تولید غذا و معیشت انسان که وابستگی مستقیم به اکوسیستم‌های طبیعی و سیستم‌های تولید کشاورزی دارد نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید. یک سوم مواد غدایی مورد استفاده انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان تامین می‌شود که به گرده‌افشانی حشرات وابسته هستند. در جهان، بیش از سه هزار گونه گیاهی به‌عنوان غذا استفاده شده‌اند که اکنون تنها 300 گونه از آن‌ها به‌عنوان غذا کشت می‌شوند و تنها 12 گونه، حدود 90 درصد غذای مصرفی جهان را تشکیل می‌دهند. اکثر گونه‌های گیاهان گلدار تنها هنگامی بذر تولید می‌کنند که گرده افشان‌های جانوری، دانه گرده را از بساک به کلاله گل‌های آنها منتقل کنند. علاوه بر گیاهان، تنوع زیستی جانوران نیز که از میوه‌ها و بذور تغذیه می‌کنند وابسته به گرده‌افشان‌ها می­باشد. بدون این فرآیند ارتباط بسیاری از گونه‌های وابسته از هم می‌پاشد. به این ترتیب گرده افشان‌ها علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، در حفظ تنوع زیستی نیز بسیار مهم می‌باشند. در این بررسی به نوع رفتار تولیدمثلی و مکانیسم‌های کنترل گرده‌افشانی  جهت  احیاء، و تولید بذر محصولات کشاورزی مهم (گیاهان زراعی) پرداخته شد.
کلیدواژه اهمیت اقتصادی، گرده‌‌افشانی و محصولات زراعی
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران
پست الکترونیکی farangisghanavati@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved