>
Fa   |   Ar   |   En
   فقه مدنی در نهج البلاغه  
   
نویسنده جهانگیری محسن ,خیاط علی ,قاسمی محمدحسن
منبع آموزه هاي فقه مدني - 1392 - دوره : 0 - شماره : 8 - صفحه:27 -48
چکیده    نهج البلاغه که دربردارنده کلمات گهربار امیرالمومنین علی? است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی? در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه‌های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت. از این دریای معارف اهل بیت? شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصاً پیشینیانِ آن‌ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده‌اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده و با بررسی بعضی از مسایل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط‌های فقهی خود و مخصوصاً در بحث‌های مربوط به فقه مدنی ناگزیر از مراجعه به این کتاب ارزشمندند و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه‌هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می‌شود.
کلیدواژه فقه مدنی ,نهج البلاغه ,احتکار ,شرایط قاضی ,اقرار
آدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی, استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved