>
Fa   |   Ar   |   En
   آیین های جشن نوروزی در خراسان جنوبی  
   
نویسنده زنگویی حسین
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1385 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:9 -32
چکیده    آیین های جشن نوروزی در خراسان جنوبیحسین زنگوییچکیدهیکی از شاخصه های دیرپای هویت هر قوم برپایی آیین ها و مراسم ویژه ای است که در طول تاریخ حیات آن قوم جریان داشته، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و خمچون تابلوی رنگارنگی اندیشه ها، باورها و نگرش های آن قوم را به تماشا گذاشته است. نوروز یکی از کهن ترین و پر دامنه ترین آیین-های مردم ایران زمین است که همیشه در بزرگداشت و تجلیل آن کوشیده اند و با برپایی مراسم ویژه-ای آن را برگزار نموده اند.مراسم بزرگداشت این جشن همگانی در مناطق مختلف ایران رنگ و بوی مخصوص خود را داراست. در این گفتار تلاش شده است نحوه ی برگزاری سنتی این مراسم در روستاها و شهرهای مختلف خراسان جنوبی مورد بازبینی قرار گیرد. قسمت اعظم این پژوهش به روش میدانی از طریق انجام مصاحبه، مشاهده مستقیم و بازنویسی خاطرات قریب به یکصد نفر از فرهنگیان محترم شهرها و مناطق مختلف خراسان جنوبی صورت گرفته، و در چهار بخش آیین های پیش از نوروز، سال تحویل، آیین های پس از سال تحویل و باورهای نوروزی ارایه شده است.واژگان کلیدی: آیین های نوروزی، خراسان جنوبی.
کلیدواژه آیین های نوروزی ,خراسان جنوبی
آدرس مدرس تربیت معلم شهید باهنر بیرجند, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved