>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای تاریخی، آثار باستانی و جاذبه های گردشگری شهر خضری دشت بیاض  
   
نویسنده شاطری مفید ,مکانیکی جواد
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1385 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:31 -46
چکیده    جغرافیای تاریخی، آثار باستانی و جاذبه های گردشگری شهر خضری دشت بیاضمفید شاطری جواد میکانیکی چکیدهبخش نیمبلوک از جمله بخش های با قدمت تاریخی کهن در شهرستان خراسان جنوبی محسوب می-شود. موقعیت مناسب طبیعی و برخورداری از دو عارضه دشت و کوهستا در مجاورت یکدیگر در این ناحیه، باعث شده تا در طول دوره هایی تاریخی همواره مورد توجه اقوام و حکومت های مختلف قرار گیرد. از نظر تاریخی وجود مکان هایی با نام هایی قدیمی، هم چون: کوه لشکرگاه و تگ خروج: در شمال غربی بخش و آبادی های مهمی هم چون فارس، دشت بیاض، خضری، فتح آباد، اسفیان، مزدآباد، کارشک، مناواج (بیناباج) و ثغوری که معرف موقعیت مرزی آنجاست؛ همگی حکایت از پیشینه کهن این منطقه دارد. نام آبادی های دیگری هم چون: میم، بازان، صلایانی، گریمنج، کرغند و بسیاری از نام های دیگر نیز، گواه قدمت تاریخی این منطقه می باشد.شواهد تاریخی و مدارک مربوط به سابقه تمدنی منطقه بیانگر آن است که سکونت انسان در این منطقه به دوره های قبل از میلاد می رسد و آثار زندگی شهری، حداقل از دوره ساسانی و اوایل دوره ی اسلامی در شهر فارس وجود دارد. بر اثر حوادث طبیعی بخصوص زلزله، در طول تاریخ جمعیت این شهر دچار نوسان بوده ولی آنچه روشن و واضخ است، جمعیت پذیری فارس در تمامی دوره های تاریخی، بخصوص پس از اسلام می باشد بویژه که کثرت علما و بزرگان که منسوب به این شهر هستند بیانگر آن است که این شهر از سابقه کهن و در خشانی در منطقه برخوردار بوده و تحت تاثیر عوامل طبیعی از جمله زلزه از جمعیت آن کاسته شده است. به عنوان مثال در زلزله سال های 956 ه.ق و 1348 ه.ش و خشکسالی های دهه 1320 منطقه بخشی از جمعیت خود را از دست داده است. دو مرکز سکونتی مهم دیگر یعنی خضری و دشت بیاض نیز از گذشته های دور در تاریخ و جغرافیای منطقه نقش داشته اند و آثار تاریخی متعددی از دوره های مختلف در این شهر باقی مانده است که به عنوان جاذبه های گردشگری و میراث معنوی و جاویدان منطقه قابل توجه می باشند. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های تاریخی این دو مکان، مهم ترین آثار باستای و جاذبه های گردشگری آن معرفی می شد.واژگان کلیدی: جغرافیای تاریخی، خضری دشت بیاض، آثار باستانی، جاذبه های گردشگری.
کلیدواژه جغرافیای تاریخی ,خضری دشت بیاض ,آثار باستانی ,جاذبه های گردشگری
آدرس بیرجند, استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند, ایران, بیرجند, عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved