>
Fa   |   Ar   |   En
   کارکردهای آموزشی موقوفه حاج‌عبدالعلی‌خان در شهر بیرجند  
   
نویسنده فاریابی مرضیه ,شاطری مفید
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1398 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:75 -93
چکیده    وقف به عنوان یکی از احکام الهی به واسطه حمایت در ایجاد نهادهای آموزشی و مدارس، پشتوانه ای جهت شکوفایی و تقویت فرهنگ اسلامی بوده است. این سنت پسندیده به عنوان یک منبع مستمر مالی و پشتوانه مردمی جهت تداوم و پابرجایی مراکز آموزشی برای تربیت طلاب و دانش پژوهان همه اقشار جامعه بوده است. این پژوهش که به روش توصیفیتحلیلی و برپایه اسناد وقفی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، در صدد است تا با بررسی و تحلیل اسناد موقوفات حاج عبدالعلی خان تاثیر وقف را در ایجاد مدارس و در نهایت شکوفایی فرهنگی و آموزشی بیرجند تبیین نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از دغدغه های مردم و حتی حاکمان وقت بیرجند، نبود نهادهای آموزشی و نگرانی از عقب ماندگی فرهنگی بوده است که واقف (حاج عبدالعلی خان) با نکته سنجی های دقیق، علاوه بر حل مشکل مکان جهت برگزاری کلاس ها، به هزینه طلاب، لباس و کتاب آن ها نیز توجه کرده و با وقف رقبات متعدد (اموال و املاک) بر مرکز آموزشی و فرهنگی موقوفۀ خود که شامل مجموعه مسجد، مدرسه علمیه، حسینیه و آب انبار بوده، الگویی از تاسیس مراکز آموزشی و فرهنگی را برای شهر بیرجند ایجاد نموده است.
کلیدواژه وقف، آموزش و پرورش، بیرجند، مدرسه حاج‌عبدالعلی‌خان
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه جغرافیا, ایران
پست الکترونیکی mshateri@birjand.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved