>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب هویت ملی ایرانیان، در نامه های بدایع الانشاء یوسفی هروی  
   
نویسنده مراد ندا ,گلناری سعید ,علیزاده آبدهگاه علی
منبع مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان - 1396 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:117 -142
چکیده    هویت  چیستی هر چیزی است، اما در مورد آدمی هویت مجموعه ای از خصوصیت های پایداری است که به اعتبار آن، یک فرد انسانی از دیگران متمایز می شود و می تواند با آن خود را بشناسد و به دیگران معرفی نماید. هیچ ملتی، هرچند تازه و نوبنیاد و بدون پیشینه ی تاریخی، بی نیاز از داشتن هویت نیست. ادبیات، گسترده ترین افقی است که در خلال گزارش های آن، می توان مولفه های اصلی هویت را که از سرنوشت انسان در اجتماع به ظهور می رسد، بررسی کرد. یوسف بن محمد بن یوسف هروی، معروف به حکیم هروی، فرزند محمد بن یوسف از اهالی خوافِ خراسان بود که در ماوراءالنهر دانش آموخت و قسمت عمده ای از دوران حیاتش را در هرات گذراند. یوسفی از حکمای معروف عهد صفوی بود که بعدها به همراه پدر، به هندوستان مهاجرت کرد و در دربار گورکانیان هند مورد توجه و عنایت ظهیرالدین بابر و پسرش، همایون شاه قرار گرفت و دبیر دربار شد. او همانندِ بسیاری از اندیشمندان ایرانی و در مقام دبیری دربار، با آگاهی از مولفه های اصلی هویت ملی، اقدام به بازنمود مولفه های هویتی، در نامه های بدایع الانشاء نموده است. این مقاله در پنج بخش، با روشی توصیفی تحلیلی، به تبیین مولفه های اصلی هویت ملی و مصادیق آن می پردازد و در صدد اثبات این مطلب است که این حکیم ایرانی خراسانی تبار، در اثر خود به مولفه های ملی، توجه ویژه ای داشته و با زبانی فصیح و نثری مسجع، آن ها را در نامه های بدایع الانشاء انعکاس داده است. نتیجه این پژوهش، نشان می دهد که این اثر، مولفه های هویت ملی ایرانی اسلامی را داراست و یوسفی هروی، هم چون مبلغی نقش تاثیرگذاری در تبیین و ترویج این مولفه ها، در دیار هند را داشته است.
کلیدواژه یوسفی هروی، بدایع الانشاء، هویت ملی، سنت ها و آیین ها
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان قدس رضوی, ایران
پست الکترونیکی ali.alizada@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved