>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت و بهداشت   
سال:1392 - دوره:4 - شماره:3


  tick  ارزیابی کیفی آب رودخانه هیرو چایی خلخال بر اساس شاخص های کیفی Wilcox و Nsfwqi - صفحه:273-283

  tick  الگوی ملی اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی - صفحه:232-240

  tick  انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روش Ahp (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه) - صفحه:260-272

  tick  بررسی اختلالات عضلانی - اسکلتی و عوامل خطر ارگونومیکی در بین دندانپزشکان شهرستان سمنان و ارائه راهکارهای کنترلی - صفحه:241-248

  tick  بررسی مقایسه ای کارایی جذب رنگ Reactive Orange 3r با استفاده از گرانول مرجان آهکی و گرانول لیکا از محیط های آبی - صفحه:217-231

  tick  بهبود رفتارهای تغذیه ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور - صفحه:207-216

  tick  کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال در حذف ترکیبات نفتی از منابع آب زیرزمینی - صفحه:198-206

  tick  کارایی فرآیند لجن فعال (هوادهی گسترده) در حذف الکیل بنزن سولفونات از فاضلاب شهری- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر پاوه - صفحه:249-259
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved