>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات سوء هزینه‬ های سلامت بر خانوارهای استان‬ های محروم ایران  
   
نویسنده نورایی مطلق ثریا ,رضاپور عزیز ,لطفی فرهاد ,ادهم داود ,سرابی آسیابر علی
منبع سلامت و بهداشت - 1396 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:425 -435
چکیده    زمینه و هدف: هنگامی که خانوارها بخش زیادی از منابع خود را برای پرداخت هزینه های سلامت استفاده کنند، دچار مشکلات مالی میشوند که استانداردهای زندگی را تهدید میکند. بنابراین حفاظت خانواده از هزینه های کمرشکن سلامت، هدف مطلوب سیستم های بهداشتی است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر احتمال مواجهه خانوارهای استانهای محروم با هزینه های کمر شکن سلامت، همچنین سنجش شاخص مشارکت مالی عادلانه و ضریب جینی بود.روش کار: ازمدل اقتصادسنجی بیزین لاجیت برای شناسایی عوامل موثر بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن در سال 1391 استفاده گردید. داده های پژوهش از پرسشنامه هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران استخراج گردید. حجم نمونه پژوهش 22057 خانوار مربوط به استانهای محروم بود.یافته ها: در سال 1391 حدود 6.25 درصد از مردم این استانها در معرض هزینه های کمرشکن قرار داشتند. شاخص مشارکت مالی عادلانه و ضریب جینی به ترتیب، 0.82 و 0.45برآورد گردید. مهمترین عامل بروز هزینه های کمرشکن، بهره مندی از خدمات دندانپزشکی و بستری بود. همچنین افزایش تعداد افراد بالای 65 سال در خانوار، بیکار بودن و یا تحصیلات پایین سرپرست، زن بودن سرپرست و نداشتن پوشش بیمه ای احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن را افزایش میداد.نتیجه گیری: به نظر میرسد محافظت سیستم تامین مالی ایران از خانوارها در مقابل هزینه های کمرشکن کافی نبوده و اصلاح سیستم تامین مالی سلامت ضروری است. بعلاوه سیاستگذاران باید حوزه های خدماتی بیمه ای را که ماموریتشان حمایت مالی خانوارها از وقوع هزینه های کمرشکن است، به وسیله مکانیزم های پیش پرداخت افزایش دهند.
کلیدواژه هزینه‬ های کمرشکن سلامت، مدل بیزین لاجیت، عدالت در سلامت، استان‬های محروم
آدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دانشکده بهداشت و تغذیه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت, دپارتمان اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه اقتصاد سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, مرکز, ایران
پست الکترونیکی ali.sarabi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved