>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی  
   
نویسنده توکلی طرقی علیرضا ,مساحی خوراسکانی مهدی ,همیشه بهار حسین ,ثمری داوود
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:1 -23
چکیده    با توجه به اهمیت زیاد و تخصصی بودن فرآیند تجاری سازی فناوری در کنار تاثیر آن بر توسعه، پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی، وجود مراکزی که به صورت نظام مند و تخصصی به این زمینه بپردازند ضروری به نظر می‌رسد. لذا، در این پژوهش پس از بررسی تجارب، معضلات و اقدامات سایر کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری با رویکرد سرمایه گذاری در آن، مدلی نوین برای کسب و کار و سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری کشور و مدیریت پارک‌های علم و فناوری در حل چالش‌های موجود پیشنهاد شده است که بصورت یک مطالعه موردی در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده روی مدل‌های مختلف اداره پارک‌های علم و فناوری در جهان و کشور ایران، مدلی برای مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اولین مدل پارک غیر دولتی کشور در این وسعت در این پژوهش ارائه شده است. از مزایایی این مدل، مشارکت دانشگاه آزاد در سرمایه گذاری بر روی شرکت‌های دانش بنیان بصورت مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. علاوه بر این نظارت، مدیریت، رصد مستمر و مشارکت در شرکت‌های مستقر و پروژه‌ها از دیگر ویژگیهای این مدل می‌باشد. ارائه خدمات متنوع تجاری سازی در قالب زنجیره خدمات از یک سو و خدمات ارائه شده برای جذب و هدایت سایر سرمایه گذاران خطر پذیر از سوی دیگر از نقاط متمایز این مدل می‌باشد.
کلیدواژه سرمایه گذاری در تجاری سازی فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین مالی تجاری سازی، زنجیره خدمات
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده ریاضی, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved