>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد نظریه چشم‌انداز در محیط غیر آزمایشگاهی  
   
نویسنده خواجوی شکراله ,حلاج محمد ,گنجی کیانوش
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:187 -204
چکیده    نظریه چشم‌انداز، برای اولین بار در سال 1979 به وسیله کاهنمن و تورسکی معرفی شد و به عنوان بهترین توصیف از نحوه ارزیابی ریسک توسط افراد در محیط آزمایشگاهی مد نظر قرار گرفت. با توجه به کاربرد اولیه این نظریه در شرایط آزمایشگاهی، این پرسش مطرح است که آیا نظریه چشم‌انداز در محیط­های غیر آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد؟ از این رو، این پژوهش در تلاش است با ارائه شواهدی از دنیای واقعی، وجود و کاربرد خارجی این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این پژوهش از طریق مرور پژوهش‌های داخلی و خارجی، کاربرد نظریه چشم‌انداز در حوزه مالی تشریح و در سایر حوزه­ها مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مطابق کاربرد­های ذکر شده از نظریه چشم‌انداز در حوزه مالی و سایر حوزه­های مورد اشاره بر اساس پژوهش‌های داخلی و خارجی مورد بررسی، این نظریه در شرایط غیر آزمایشگاهی و واقعی نیز کاربرد دارد.
کلیدواژه نظریه چشم‌انداز، ریسک گریزی، مالی رفتاری، شرایط غیر آزمایشگاهی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی kia.ganji@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved