>
Fa   |   Ar   |   En
   اوراق منفعت برند ابزاری برای تامین مالی شرکتهای دارای دارایی‌های فکری و سرمایه انسانی  
   
نویسنده محصصی احمد علی ,معدن‌چی زاج مهدی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:111 -123
چکیده    تبدیل به اوراق بهادارکردن داراییها، فرآیندی است که در آن شرکت ها و بانک ها، دارایی های خود را به طریقی از ترازنامه آن خود جدا نموده و به پشتوانه آن ها اوراق تامین مالی منتشر و  از این طریق منایع مالی سرمایه گذاران را جذب می نماید. طی دو دهه اخیر شرکت های زیادی از این طریق اقدام به انشار اوراق و تامین مالی نموده اند. استفاده از دارایی های راکد شرکت ها جهت تامین مالی، مدیریت ریسک بهتر، کاراتر نمودن فعالیت بنگاه ها و کاهش هزینه های تامین مالی از جمله منافع اوراق بهادارسازی است. یکی از دارایی های ارزشمند شرکت ها به ویژه در شرکت های مبتنی بر دانش (شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و فناوری های پیشرفته) و مهارت های ویژه انسانی (مانند باشگاه های فوتبال) برند آن ها بوده که به عنوان دارایی نامشهود در صورت های مالی شرکت ها منعکس نمی باشد. در این مقاله سعی شده با استفاده از فرآیند عمومی اوراق بهادارسازی، اوراق تامین مالی جدیدی به نام اوراق منفعت برند معرفی و ساختار اجرایی برای انتشار آن اوراق جهت تامین شرکت های دانش بنیان و مبتنی بر مهارت انسانی دارای برند معتبر، پیشنهاد گردیده است. در ادامه مقاله به تبیین مزایا و مخاطرات این ابزار پرداخته شده و شیوه ها و ابزارهای لازم برای مدیریت انواع ریسک های مترتب بر این اوراق تشریح شده است. و در پایان توصیه هایی برای اجرایی شدن این ابزار مالی به عمل آمده است.
کلیدواژه اوراق بهادارسازی، اوراق منفعت
آدرس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved