>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول  
   
نویسنده عباسی ابراهیم ,جلیلوند آمنه
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:45 -57
چکیده    یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارهایی که صنعت بانکداری می‌تواند برای مدیریت ریسک اعتباری بکار برد، سوآپ نکول اعتباری است. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع مقایسه‌ایی می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نیز صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان ارشد بازار سرمایه که با این ابزار آشنایی دارند، می‌باشد. نمونه انتخابی، از بین جامعه آماری، به روش سرشماری انتخاب شده‌اند. داده‌های گردآوری شده توسط پرسشنامه‌ها را با استفاده از دو نرم افزار expert choice و spss را تحلیل کردیم و نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پولی ایران، در قالب قرارداد جدیدی از عقد ضمان همراه با اجرت و نیز در قالب قرارداد بیمه، وجود دارد.
کلیدواژه ریسک اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری، مشتقات اعتباری، سوآپ نکول اعتباری
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
پست الکترونیکی ameneh87jalilvand@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved