>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رویدادهای تقویمی هجری قمری بر بازده سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده شاهوردیانی شادی ,گودرزی احمد ,وحدت زیرک سهیلا
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:195 -212
چکیده    بررسی اثرات تقویمی به عنوان شاخه ای از مالی رفتاری، بر بازده و حجم معاملات در اوقات خاصی از سال توجه می کند و به دنبال این است تا ببیند آیا تفاوت معنی داری بین بازده و حجم معاملات قبل از این روزهای مورد نظر با بازده و حجم سایر روزها (مطابق آنچه در بسیار ی از بازارهای نقاط مختلف دنیا دیده شده) وجود دارد یا خیر؟این تحقیق به بررسی اثرات تقویمی هجری قمری بر روی بازدهی سهام و حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال 83 لغایت 90 می پردازد. روش اجرای این تحقیق شامل تحلیل از طریق روش داده های ترکیبی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر ماه رمضان و ماه محرم بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌شود. بهطوری که بازدهی با شروع دو ماه مذکور افزایش می‌یابد. اما درمورد حجم معاملات اثر یا تفاوت معنی‌داری در روزهای دو ماه مورد نظر مشاهده نشده است
کلیدواژه مالی رفتاری ,اثرات تقویمی ,اثر ماه رمضان ,اثر ماه محرم
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی, استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی, فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی (مسیول مکاتبات), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved