>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور براییکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک(پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت)  
   
نویسنده سیفی ساری‌قیه مهدی ,چهارسوقی کمال ,حسین‌زاده کاشان علی
منبع مهندسي صنايع و مديريت شريف - 1396 - دوره : 33-1 - شماره : 1/2 - صفحه:129 -139
چکیده    امروزه فضای پیچیده و پرابهام صنعت ساخت، عوامل فعال را ناگزیر به بهره‌گیری از ابزارهای نوین مدیریت پروژه و دانش روز دنیا می‌کند. این عوامل به‌دلیل گستره‌ی پهناور این دانش، بیشتر بر حوزه‌های کلیدی گریزناپذیر متمرکزند که این خود ضامن موفقیت‌های بیشتر خواهد بود. با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مذکور، مدل یکپارچه‌یی از ارزیابی عملکرد و آنالیز ریسک، در قالب یک سیستم پشتیبانی تصمیم مدل‌محور و با هدف افزایش دقت، سهولت، کارایی و اثربخشی در هر دو مرحله‌ی برنامه‌ریزی و اجرای پروژه توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی برای اهداف عملکردی پروژه (شامل: زمان، هزینه و...) متناسب با پروژه‌های مورد بررسی برای یکپارچه‌سازی ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک، با توسعه‌ی شاخص‌های مالی و تلفیق روش مدیریت ارزش کسب شده است. روش پیش‌بینی فیلتر کالمن ارائه شده در مرحله‌ی اجرایی پروژه، برای پیگیری روند پیشرفت، تحلیل ریسک و پیش‌بینی‌های آتی برای اهداف عملکردی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد، آنالیز ریسک، مدیریت مالی، سیستم پشتیبانی تصمیم، پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخت
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده‌ی فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده‌ی فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده‌ی فنی و مهندسی, ایران
پست الکترونیکی a.kashan@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved