>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با درنظرگرفتن خطای اندازه‌گیری  
   
نویسنده سقایی عباس ,فاضلی فائضه
منبع مهندسي صنايع و مديريت شريف - 1396 - دوره : 33-1 - شماره : 1/2 - صفحه:55 -65
چکیده    نمودارهای کنترل ی کی از ابزارهای کنترل فرایند و از مهم‌ترین روش‌های تشخیص تغییرات به شمار می‌روند. در کاربرد انواع نمودارها، طراحی پارامترهای آنها شامل اندازه نمونه، فاصله نمونه‌گیری و حدود کنترل ضروری است. اما از آنجا که از نمونه‌گیری استفاده می‌شود وجود خطای اندازه‌گیری اجتناب‌ناپذیر است. یکی از روش‌های کاهش اثرات خطای اندازه‌گیری تکرار اندازه‌گیری هر کالاست. در این نوشتار برای نخستین‌بار، طراحی آماریٓ اقتصادی نمودار کنترل میانگین استاندارد و میانگین انطباق‌پذیر با اندازه نمونه متغیر با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری انجام شده است. سپس تابع طراحی شده با استفاده از مثال عددی بررسی، و در نهایت مقادیر بهینه‌ی پارامترهای طراحی با هدف کمینه‌کردن هزینه‌ها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک حاصل شد. نتایج نشان‌دهنده‌ی کاهش هزینه‌ها با به‌کاربردن نمودار انطباق‌پذیر است. نتایج تحلیل حساسیت کاهش تعداد اندازه‌گیری‌های اضافی مشخصه‌ی کیفی هر محصول با افزایش شیب مدل خطای اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.
کلیدواژه طراحی آماریٓ اقتصادی، خطای اندازه‌گیری، تکرار اندازه‌گیری، نمودار کنترل میانگین با اندازه نمونه متغیر، الگوریتم ژنتیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی f.fazeli@srbiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved