>
Fa   |   Ar   |   En
   جدا سازی و شناسایی مخمر بومی تولید کننده اسید سیتریک برای استفاده در صنایع  
   
نویسنده میرباقری مریم السادات ,نحوی ایرج ,امتیازی گیتی ,درویشی فرشاد
منبع زيست فناوري - 1390 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:77 -89
  
کلیدواژه اسید سیتریک؛ مخمر؛یاروویا لیپولیتیکا،جداسازی.
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی, ایران, دانشگاه مراغه, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی، بخش میکروبیولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved