>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی خطای تک‌فاز به روش امپدانسی با بهره‌گیری از روش‌های شناسایی الگو  
   
نویسنده دشتی رحمن ,دیسی محمد ,جوادی شهرام
منبع كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران - 1397 - دوره : 7 - شماره : 14 - صفحه:11 -19
چکیده    شبکه توزیع به عنوان بخشی از ساختار کلی سیستم های قدرت، آخرین حلقه ی زنجیره تولید و انتقال انرژی محسوب می گردد. ازجمله مهم ترین مسائل موجود در خطوط توزیع، مسئله بروز خطا است که با توجه به ساختار ذاتی شبکه های توزیع و انشعابات متعدد، مکان یابی آن اهمیت ویژه ای دارد. روش های امپدانسی به عنوان معمولی ترین روش برای مکان یابی خطا می باشد. این روش با مشکلاتی مانند چند پاسخی بودن و عدم تشخیص بخش خطا روبرو بوده و قادر به ارائه پاسخ یکتا نمی باشد. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش امپدانسی ارتقاءیافته، مکان های ممکن خطا تشخیص داده می شود. سپس فرکانس های طبیعی آن نقاط تعیین می گردد. لذا با توجه به اینکه مکان های ممکن خطا بیش از یک نقطه می باشند لازم است بخش خطا جهت تعیین مکان اصلی خطا شناسایی گردد. بنابراین شبیه سازی خطای هر بخش از مکان های ممکن را به ازای گام های کوچک انجام داده و با تطبیق فرکانس تعیین شده با فرکانس پایه ثبت شده در شکل ولتاژ اصلی خطا، بخش و مکان اصلی خطا تعیین می گردد.
کلیدواژه شبکه توزیع، مکان‌یابی خطا، تخمین بخش خطا، فاصله‌یابی خطا
آدرس دانشگاه خلیج فارس, دانشکده مهندسی, آزمایشگاه سیستم قدرت و حفاظت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده فنی و مهندسی, مرکز تحقیقات برق هوشمند و اتوماسیون, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده فنی و مهندسی, مرکز تحقیقات برق هوشمند و اتوماسیون, ایران
پست الکترونیکی sh.javadi@iauctb.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved