>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:4


  tick  ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار - صفحه:8-13

  tick  ارزیابی ریسک و تعیین شاخص‌های عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون، سال 1390 - صفحه:62-73

  tick  ارزیابی میزان آلاینده‌های بنزن و اتیل بنزن در هوای محیط‌های اداری بیمارستان‌های شهرستان یزد - صفحه:43-52

  tick  ارزیابی و مقایسه خستگی در کارگران شیفت ثابت و در گردش شرکت نورد و تولید قطعات فولادی - صفحه:14-20

  tick  استرس اکسیداتیو در تماس با گزنوبیوتیک‌ها در مشاغل مختلف - صفحه:74-90

  tick  اهمیت ارگونومی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی - صفحه:91-100

  tick  بررسی بیوآیروسل‌های باکتریایی در یک شرکت دخانیات - صفحه:21-27

  tick  تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر وضعیت بدنی زعفران‌کاران - صفحه:1-7

  tick  شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی مربوط به وظایف پرستار در بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های شهرستان سمنان - صفحه:28-42

  tick  مقایسه ریسک فاکتورهای قلبی-‌عروقی، گوارشی و عضلانی-اسکلتی در دو الگوی نوبت‌کاری - صفحه:53-61
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved