>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی نفت ایران   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:3


  tick  ارایه یک روش جامع برای تعیین ضریب اهمیت عوامل زمین شناسی، محیط زیست و اقتصادی برای به کارگیری فناوری چاه نفتی هوشمند - صفحه:99-116

  tick  ارزیابی مخزنی سازند کنگان با استفاده از مطالعات پتروفیزیکی و پتروگرافی در یکی از میادین خلیج فارس - صفحه:136-154

  tick  ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین گونه های مخزنی عضو غار در میدان نفتی ابوذر خلیج فارس - صفحه:43-58

  tick  عملکرد شاخص تخلخل ثانویه در بهبود تخمین نفوذپذیری از نمودارهای پتروفیزیکی به کمک روش های هوش مصنوعی و تکنیک فازی در مخزن سورمه میدان نفتی بلال - صفحه:77-98

  tick  فرآیندهای دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی توالی کربناته سازند آسماری در میدان چشمه خوش ، جنوب غرب ایران - صفحه:16-42

  tick  مدل سازی تخلخل توسط رویکرد تیوری بیزین ترکیب اطلاعات و مقایسه آن با شبکه عصبی چند لایه و رگرسیون خطی چندگانه در میدان نفتی آزادگان - صفحه:59-76

  tick  مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر و توکسوز جهت تخمین درصد حفره ها و نوع آن ها در سنگ های کربناته - صفحه:1-15

  tick  مطالعه ژیوشیمیایی و تاثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگهای منشا احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان - صفحه:117-134
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved