>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رویکردها و ابعاد هژمونی تکنولوژی بر انسان  
   
نویسنده باقری ده‎آبادی علیرضا
منبع رسانه و فرهنگ - 1393 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:1 -28
چکیده    تکنولوژی، که از آغاز و به قصد سلطۀ انسان بر جهان طبیعی شکل گرفت، امروز، با گسترش ابعاد فنّاوری در حوزه‎های مختلف علم، نقش بی‎بدیلی در زندگی انسان‎ها ایفامی‎کند. اگرچه هنوز برخی صاحب‎نظران از این‌که واژۀ سلطه را در این رابطه استعمال کنند احتیاط می‎کنند، درحقیقت، سلطۀ تکنولوژی بر انسان مدت‎هاست که آغاز شده و به اندازه‎ای این تسلط آرام و سازوار با نیازهای انسان پیش‎رفته که امروزه اگر کسانی با تردید به این مسئله می‎نگرند، به دلیل همین بستر منعطف و هماهنگ است. این مسئله اگرچه همواره از آغاز مدرنیته با فراز و فرودهایی همراه بوده و موافقان و مخالفان، هریک با ارائۀ دلایلی، تفوّق تکنولوژی و پیامدهای آن را بر زندگی انسان مورد بررسی و تحلیل قرارداده‎اند، به دلیل تغییرات گسترده در شیوه‎های این برتری، همچنان این مسئله به کانون توجه و نقد صاحب‎نظران مختلف تبدیل‎شده‎است. در این تحقیق سعی شده با مرور برخی از پژوهش‎های پیشین، در چارچوب برخی نظریه‎های انتقادی و پیوندی مشترک در حوزۀ علوم انسانی، این موضوع مورد بررسی قرارگیرد
کلیدواژه : سلطۀ تکنولوژی ,مدرنیسم ,پست‎مدرنیسم ,نظریه‎های انتقادی ,جامعۀ تکنولوژیک ,هژمونی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، آزاد، واحدعلوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی bagherideh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved