>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی چگونگی بازتاب فرهنگ و زبان کردی در برنامه‎های سیمای ایلام (تحلیل نگرش نخبگان فرهنگی شهر ایلام)  
   
نویسنده احمدی وکیل ,بازافکن محمد
منبع رسانه و فرهنگ - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:1 -27
چکیده    سیمای استانی ایلام برای غنای هرچه بیشتر فرهنگ بومی استان تاسیس شده است. حفاظت از فرهنگ و زبان کردی و در عین حال ارائۀ تصویری واقع‎بینانه از آن به نسل جدید، از جملۀ وظایف اساسی این رسانه است. پژوهش حاضر در راستای بررسی عملکرد سیمای ایلام در این زمینه، از طریق مصاحبه با نخبگان فرهنگی شهر ایلام انجام ‎شده ‎است. اینکه سیمای ایلام چه تصویری از فرهنگ و زبان کردی را به مخاطب ارائه می‎دهد، پرسش آغازین نوشتار حاضر است. پژوهش به روش کیفی انجام شده است؛ بدین‎ترتیب که نخست با نخبگان فرهنگی شهر ایلام مصاحبه شده است و پس از آن، پژوهشگر با روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی متن مصاحبه‎های انجام‎شده پرداخته ‎است. بنا بر اصل اشباع نظری، 15 نفر مورد مصاحبه قرارگرفته‌‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه‌‌های سیمای ایلام، وجهۀ رسمی زبان کردی را تنزّل می‎دهند. همچنین، این برنامه‎ها با برجسته‎سازی ابعاد سنتی فرهنگ کردی و نادیده‎گرفتن کارایی آن در زندگی مدرن، فرهنگ کردی را به مثابۀ فرهنگی نازل ترسیم می‌‌کنند. مصاحبه‌‌شوندگان، کاستی‎های زبان کردی معیار را در سیمای ایلام این‎گونه بیان کرده‎اند: عدم انتخاب لهجۀ معیار مناسب، استفاده‎نکردن از رسم‎الخط کردی، نبود واژه‎سازی‎های درست و علمی و گرته‎برداری صرفی و نحوی از زبان فارسی.
کلیدواژه رسانه‎های جمعی ,فرهنگ بومی ایلام ,زبان کردی ,وجهۀ رسمی زبان ,سیمای ایلام
آدرس دانشگاه رازی, استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی کارشناسی ارشدجامعه‎شناسی دانشگاه علامه, ایران
پست الکترونیکی henas1986@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved