>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهیت رسانه‌های نوین  
   
نویسنده مصدری فاطمه ,حسینی سروری حسن
منبع رسانه و فرهنگ - 1397 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:205 -229
چکیده    پژوهش حاضر کوششی است در جهت تبیین چیستی رسانه های نوین و توصیف ویژگی هاو تبیین وجوه تفاوت آن با رسانه های قدیم. با توجه به هم زیستی روز افزون انسان با رسانه های نوین، درک ماهیت این رسانه امروزه بسیار ضروری است. نتایج این نوشته که از روش تحلیلیتوصیفی بهره برده است، نشان می دهد که رسانه های نوین جهت ویژگی هایی بسیار متفاوت و نوظهور،از سایر رسانه ها متمایز گردیده است و به تبع آن مفاهیم و معانی جدیدی به وجود آمده است تا حدی که آثار و لوازم آن، همه ابعاد زندگی انسان معاصر را در بر گرفته است. روشن است هرگونه آینده پژوهی، مدیریت، تعامل و یا نظارت و بهینه سازی رسانه های نوین مبتنی بر شناخت آن است.
کلیدواژه رسانه نوین، دیجیتال، تعامل، مجاز، همگرایی، هویت رسانه‌ای
آدرس دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, گروه فلسفه علم, ایران
پست الکترونیکی hoseinih@sharif.edu
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved