>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب‌شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه‌های جمعی  
   
نویسنده رحمان زاده علی ,توکلی مهرداد ,نوری سولماز
منبع رسانه و فرهنگ - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:87 -104
چکیده    رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه‌های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوارنوشته‌ها و ...) و ارتباطات میان فردی جستجو کرد. بعبارت دیگر، رسانه های جمعی تاکنون تاثیر قابل توجهی برآگاهی شهروندان تهران از حقوق شهروندی نداشته اند، و لازم است این نقش آنها مورد بازبینی قرار گرفته، و تقویت شود.برای بررسی بیشتر، مطالعه و پژوهشی پیرامون موضوع تاثیر استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون، رادیو و مطبوعات) بر آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود، در میان ساکنین شهر تهران صورت گرفت ، و از دیدگاه های نظریه پردازانی چون لرنر ، راجرز،کاتز و ... استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل میزان استفاده از رسانه های گروهی،میزان رضایت از برنامه های آموزشی و اعتماد به رسانه های داخلی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز افراد 18 سال به بالای ساکن شهر تهران می باشند.
کلیدواژه حقوق شهروندی، رسانه، آگاهی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, گروه علوم ارتباطات اجتماعی, ایران, پژوهشگاه علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی noori@ihcs.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved