>
Fa   |   Ar   |   En
   درآمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزه دیدگی در ایران  
   
نویسنده غلامی حسین
منبع آموزه هاي حقوق كيفري - 1390 - دوره : 0 - شماره : 1 - صفحه:3 -18
چکیده    چکیدهنظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیتها و اشتغالهای آن را به خود اختصاص می‌دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه‌ای و مکرر و نیز بزهدیدگان (از جمله بزهدیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می‌روند. سیاست‌گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزهدیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه‌های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست‌گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه‌ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری و نیز فقدان سیاست‌گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب‌زای نظام عدالت کیفری سنتی، به عنوان یکی از منابع ایجاد بزهدیدگیِ مکرر مد نظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزهدیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزهدیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکرد ترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.
کلیدواژه سیاست‌گذاری جنایی ,تکرار بزهکاری ,تکرار بزهدیدگی ,عدالت کیفری (سنتی ,عدالت ترمیمی ,Criminal Policy ,Repetition Of Criminality ,Criminal (Traditional) Justice ,Restorative Justice ,تنفیذ السیاسه الجزاییّه ,تکرار الجریمه ,تکرار الجریمه علی المجنیّ علیه ,العدل الجزاییّ التقلیدیّ ,العدل الاصلاحیّ
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ندارد, ایران
پست الکترونیکی gholami1970@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved