>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی عاطفی دانش آموزان دارای نشانه های Adhd  
   
نویسنده بگیان کوله مرز محمدجواد ,پژوهی نیا شیما ,رضازاده بابک
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:6 -28
  
کلیدواژه همدلی ,روابط بین شخصی ,خودتنظیمی عاطفی ,اختلال نقص توجه- بیش فعالی ,دانش آموزان
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved