>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی برنامه‌ی طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش‌آموزان   
   
نویسنده راقبیان رویا ,اخوان تفتی مهناز ,حجازی الهه
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1391 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:39 -58
چکیده    در این پژوهش، سودمندی برنامه‌ی طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک‌خواندن سه‌ وجهی در افزایش درک متن‌های حکایت‌های کهن، نثر امروزی و داستان کوتاه دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی بررسی شد. بدین منظور 71 دانش‌آموز پسر پایه‌ی دوم راهنمایی دو کلاس یک مدرسه راهنمایی به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه گماشته شدند. ابزار پژ‍وهش پیش‌آزمون و پس‌آزمون درک خواندن پ‍ژوهشگرساخته بودند. برنامه‌ی طراحی شده برای گروه آزمایشی در هشت جلسه (5 جلسه‌ی بحث کلاسی و 3 جلسه‌ی بحث گروهی) به کار گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان‌دهنده‌ی عملکرد بهتر دانش‌آموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه هم در کل آزمون و هم در تمامی خرده‌آزمون‌ها بود. استفاده از پرسش‌های رویکرد‌های پرسش از نویسنده و خواندن سه وجهی؛ الگودهی معلم و بحث و گفتگو با ‌همسالان به افزایش درک خواندن دانش‌آموزان انجامید.
کلیدواژه درک خواندن ,رویکرد پرسش از نویسنده ,رویکرد سه وجهی به درک خواندن ,Reading Comprehension ,Questioning The Author ,Triarchic Reading Comprehension ,Different Texts (Ancient Fiction ,Modern Prose And
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا , ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار گروه‌روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved