>
Fa   |   Ar   |   En
   تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه  
   
نویسنده یوسف زاده محمدرضا ,یعقوبی ابوالقاسم ,رشیدی معصومه
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1391 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:118 -133
  
کلیدواژه مهارت های فراشناختی ,خودکارآمدی ,دانش آموزان دختر ,دوره ی متوسطه
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved