>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه ‌های کشور  
   
نویسنده علوی محمد ,کیوان پناه شیوا ,شریفی اسداله
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:353 -374
چکیده    هدف این مقاله آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه‌های ایران با استفاده از مدل کیرکپتریک (kirkpatrick) است و در آن، واحدهای زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه‌های ایران از چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مطالعه کیفیت اجرای دروس مربوطه از دیدگاه 50 مدرس زبان انگلیسی در این دانشگاه‌ها، 200 فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته گردشگری و 30 مدیر و صاحب کسب‌وکار در صنعت گردشگری ایران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش در این مطالعه شامل مستندات، پرسشنامه و مصاحبه بود. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر فارغ‌التحصیلان مهارت قابل قبول برای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی با توجه به اهداف تعریف‌شده توسط شورای عالی برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین جهت اشتغال در صنعت گردشگری را نداشتند. کاهش تعداد دانشجویان در کلاس ، تجهیز کلاس‌ها به امکانات کافی، کاهش زمان صحبت مدرسین در کلاس درس، افزایش زمان صحبت کردن دانشجویان در کلاس، بهبود انگیزه دانشجویان از پیشنهادات این مطالعه بوده است.
کلیدواژه ارزیابی، ارزیابی برنامه آموزشی، مدل Kirkpatrick، انگلیسی تخصصی گردشگری، فارغ‌التحصیلان رشته گردشگری
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, گروه زبان و ادبیات انگلیسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, گروه زبان انگلیسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, ایران
پست الکترونیکی sharifi.asad@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved