>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ساختار دستور زبانی جمله هایی که برای بیان درخواست به کار گرفته می شوند (در بین جوانان 20 تا35 ساله شهر هاوانا)  
   
نویسنده براتی مریم
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:41 -60
چکیده    هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن جملاتی است که عمل درخواست را تسهیل کرده و بالاترین احتمال دریافت جواب مثبت را به خود اختصاص می‌دهند. از آن جایی که زبان به عنوان فرآورده‌ای اجتماعی و مجموعه‌ای از قراردادهای ضروری که از طرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، شناخته می شود، هدف دوم این تحقیق را احاطه بیشتر بر این مجموعه قراردادها در جوامع مختلف اسپانیایی زبان و به دنبال آن دسترسی به منابع بیشتر برای زبان‌آموزان در حوزه‌ی زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم در نظر می‌گیریم بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی و در بین جامعه‌ی زبانی 14 نفره از بین جوانان شهر هاوانا، پایتخت کوبا، توزیع شد. برای رسیدن به نتیجه‌ای واقعی‌تر دقت لازم برای داشتن یک نمونه زبانی متنوع به عمل آمد، به گونه‌ای که این افراد از هر دو جنس و از طبقات مختلف اجتماعی و تحصیلی انتخاب شدند. سپس به بررسی جملات از نقطه‌نظر دستورزبانی پرداخته‌ایم.
کلیدواژه درخواست، درخواست غیرمستقیم، دستور زبان، زبان شناسی، استراتژی گفتمانی.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی, گروه مترجمی زبان اسپانیولی, ایران
پست الکترونیکی maryam_baraty@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved