>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما  
   
نویسنده خوش سلیقه مسعود ,صحاف آسیه
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:19 -40
چکیده    ترجمۀ شفاهی گفتمان سیاسی کار دشوار و پرمسئولیتی است. یک ترجمۀ اشتباه در این امور می‌تواند پیامدهای ناگواری برای مردم یک یا چند کشور به‌همراه داشته باشد. در این پژوهش کیفی با بررسی عملکرد شش شرکت‌کننده در ترجمۀ شفاهی متوالی دو گزیدۀ کوتاه از سخنرانی‌های باراک اوباما به فارسی، سعی در یافتن چالش‌های زبانی و فرازبانی چنین ترجمه‌هایی نمودیم. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش نظریۀ داده‌بنیاد انجام شد. نتایج نشان می‌دهند که در این پژوهش، شرکت‌کنندگان بیشترین چالش را به‌‌ترتیب در ترجمۀ فعل ترکیبی، اصطلاحات تخصصی، نوواژه‌ها، افعال همراه با فعل کمکی، افعال مجهول و گذشتۀ ساده داشته‌اند. فقدان دانش پس‌زمینه‌ای موضوع گفتار، مشکل در شنیدن و حفظ تمرکز نیز از دیگر چالش‌های عمده در ترجمۀ شفاهی بوده است. سرعت گفتار صرفاً در ترجمۀ جمله‌های طولانی مشکلاتی را به همراه داشته است.
کلیدواژه ترجمۀ شفاهی متوالی، سخنرانی سیاسی، چالش‌های ترجمه، زبانی، فرازبانی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی as_sahaf@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved