>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مصداقی امثال و حکم در زبان‌های فارسی و آلمانی  
   
نویسنده فاضل‌زاد آرمین ,غروی نعمیه سادات
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:41 -58
چکیده    مثل‌ها، یکی از نمودهای فرهنگ ملت‌هایند که به دلیل رواج آنها در زبان روزمره، مطالعه بین فرهنگی آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که بدون آگاهی از فرهنگ و امثال زبان مقابل، فهم آن زبـان دشوار می‌نماید. هدف مقاله حاضر معرفی پیشینه مثل‌های پارسی و مقایسه نمادهــای آنها با مثل‌های آلمانی است. به این منظور مثل‌های پارسی به سه بخش مذهبی، ادبی و مردمی تقسیم و در هر بخش بسترهای مختلفی که خاستگاه این امثال‌اند، بررسی شده‌اند. سپس، مثال‌هایی همراه با برابرهای آلمانی آنها آورده و استعارات موجود در امثال هر دو زبان بررسی شده‌اند. از این مطالعه، این نتیجه حاصل آمد که در برابر مثل‌های پارسی، مثل‌های آلمانی با همان پیام وجود دارند. از سوی دیگر وجود استعاره‌های متفاوت در مثل‌های پارسی و آلمانی، نشانگر تاثیر فرهنگ بر ساخت و کاربرد استعاره‌ها است.
کلیدواژه مثل ,ضرب‌المثل ,اصطلاح مثلی ,فابل ,مثل آلمانی ,مثل پارسی ,Persian Proverbs ,Idiomatic Expression ,Equivalent ,Metaphors ,Fable
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, ایران
پست الکترونیکی naimehgharavi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved