>
Fa   |   Ar   |   En
   کتاب های درسی جدید زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول: آیا نیازهای دانش آموزان دیده شده است؟  
   
نویسنده حجت پناه شمیمه ,دشتستانی رضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:512 -525
چکیده    در سال‌های اخیر، با پیشرفت و گسترش استفاده از روش‌های  گوناگون در آموزش زبان انگلیسی، ارزیابی کتاب‌های آموزشی به‌‌طورقابل‌ ملاحظه‌ای مد نظر قرارگرفته است. بااین‌حال، شمار اندکی از پژوهش‌ها در کشور ما، با تمرکز بر ارزیابی کتاب‌های  آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه اول در ایران(prospect)  صورت گرفته است. پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی کتاب‌های  آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطۀ اول، از دیدگاه دانش‌آموزان و دبیران انجام‌شده است. به‌‌منظور سرانجام این هدف، 8 نفر از معلمان دوره متوسطه اول، با میانگین سابقه 7 سال آموزش در این مقطع، همچنین 261 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های  هفتم، هشتم و نهم، به‌‌عنوان گروه شرکت‌کنندگان در این مطالعه همکاری کردند. کتاب‌های  درسی براساس پرسشنامه‌ای که در سال 1979 طراحی و اعتبار‌سنجی شده و شامل 25 سوال در شش زمینه مشتمل بر: مناسب بودن موضوعات، واژگان و ساختارها، تمرین‌ها، تصاویر، و آرایش فیزیکی کتاب‌ها، بررسی و واکاوی شد. با طرح پرسش‌‌هایی همسو با محتوا، در مرحلۀ مصاحبه با دبیران و دانش‌آموزان، نتایج به‌‌دست‌آمده با نتایج پرسشنامه‌ها مقایسه شدند. سرانجام، نتایج این مطالعه نشان‌داد که از منظر دانش‌آموزان و دبیران، مجموعه کتاب‌‌های prospect در بسیاری از زمینه‌ها نیازهای دانش‌آموزان را برآورده نکرده و کارایی بایسته را ندارد. نتایج به‌‌دست‌آمده در این پژوهش می‌تواند توسط معلمان، مسئولان برنامه‌ریزی آموزشی، مولفان و نویسندگان کتاب‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ارزیابی کتاب های آموزشی، کتاب های آموزش زبان انگلیسی، Prospect، معلمان، دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه تهرانتهران, ایران, دانشگاه تهرانتهران, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی, ایران
پست الکترونیکی rdashtestani@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved