>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعان  
   
نویسنده پیش قدم رضا ,ابراهیمی شیما ,شایسته شقایق ,طباطبائی فارانی سحر ,جاجرمی هانیه
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:686 -705
چکیده    پژوهش پیش‌رو در تلاش است که با نیازسنجی مخاطبان (دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری) به‌بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به‌وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران بپردازد و پس از آن آزمونی استاندارد و یکسان را به‌عنوان آزمونی واحد پیشنهاد دهد. بدین‌منظور پس از موضوع‌بندی پاسخ‌های کیفی که از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با 30 نفر اعضای هیات علمی ( 19 زن و 11مرد) و 35 نفر دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری (13 زن و 22 مرد) از شهرها و رشته‌های گوناگون در دانشگاه‌های سراسر ایران گرفته شد، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته تدوین شد و به‌جهت اعتباریابی پرسشنامۀ طراحی‌شده، ابتدا از 200 نفر دانش‌آموخته یا دانشجوی مقطع دکتری (117 مرد و 83 زن) دانشگاه‌های سراسر ایران از رشته‌های گوناگون خواسته‌شد به‌پرسشنامه پاسخ‌دهند و پس از آن نیز 442 نفر (223 مرد و 219 زن) شامل دانش‌آموختۀ دکتری (57 نفر)، دانشجوی دکتری (320 نفر) و عضو هیات علمی (65 نفر) به‌پرسشنامۀ اعتباریابی‌شده پاسخ دادند. بنابراین جامعۀ آماری در مجموع 642 نفر بوده است که نظر خود را در باره آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی به‌لحاظ 4 معیار روایی، پایایی، تاثیر و عدالت آزمون بیان کرده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌کنندگان رضایت چندانی از آزمون‌های مذکور ندارند و باور دارند که این آزمون‌ها براساس بریده‌هایی از آزمون‌های بین‌المللی تافل و آیلتس قدیمی تهیه می‌شوند و ملاحظات فرهنگی و بومی در آن‌ها رعایت چندانی نمی‌شوند. بنابراین، در پایان، برای ارتقای کیفی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی در ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.
کلیدواژه آسیب‌شناسی، آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی، نیازسنجی زبانی، مولفه‌های فرهنگی-بومی، وزارت عتف
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, موسسه آموزش عالی بهار, ایران
پست الکترونیکی hjajarmi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved