>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مشکلات درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن یک مطالعه موردی: خشم و هیاهو اثر فاکنر  
   
نویسنده زارع بهتاش اسماعیل ,قلخانی حسین
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:658 -671
چکیده    جریان سیال ذهن یک سبک نوشتاری جدید و پیچیده است؛ مشکلات سبکی جریان سیال ذهن به خوانندگان متن مبدا و مقصد مربوط می‌باشد. پژوهش حاضر سعی دارد به مشکلات درک و ترجمه متنی از نوع جریان سیال ذهن بپردازد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای می‌باشد. در این پژوهش، متن مبدا کتاب the sound and the fury، اثر ویلیام فاکنر (1993)، و متن مقصد ترجمه کتاب مذکور با عنوان «خشم و هیاهو»، به قلم صالح حسینی (1381)، است. پژوهشگر مشکلات درک را برای خوانندگان متن مبدا مشخص می‌کند و سپس به مشکلات ترجمه متن و عملکرد مترجم می‌پردازد. جریان روایت در یک داستان کلاسیک خطی است بطوریکه ذهن خواننده با چالش زیادی روبرو نمی‌شود. جریان سیال ذهن غالباً از چند شیوه اصلی مانند تداعی، جمله‌بندی و دستور زبان غیرمعمول، تکرار و ساختار پیرنگ داستان استفاده می‌کند که معرف سبک غیر خطی آن است. در ‌بخش «بنجی» خواننده با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود. بنجی فصل اول را با تداعی معانی روایت می‌کند؛ هنگام قدم زدن به اطرافش نگاه می‌کند، اشیائی را می‌بیند، و هر کدام از این اشیاء خاطراتی را برای او زنده می‌کنند. اما موضوع هوشمندانه این است که بنجی دچار عقب‌ماندگی ذهنی است و نمی‌داند که این خاطرات در زمان حال رخ نمی‌دهند؛ همین امر باعث سردرگمی خواننده می‌شود. زیبایی داستان در این است که خواننده نمی‌تواند بفهمد دقیقاً چه اتفاقی رخ می‌دهد. حس بی‌همتای عقب‌ماندگی ذهنی بیان نمی‌شود، بلکه در سبک جریان سیال ذهن به واسطه نبوغ فراوان نویسنده‌ای مانند فاکنر احساس می‌شود.
کلیدواژه ترجمه، تک‌گویی، جریان سیال ذهن، خشم و هیاهو، درک
آدرس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار, ایران, دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار, ایران
پست الکترونیکی hghliteraturelover@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved