>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تحلیلی-آماری واژه‌های تخصصی مسافر فرانسه در فارسی  
   
نویسنده رضاپور روح‌اله ,خموش فاطمه
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1399 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:776 -787
چکیده    می‌دانیم که زبان‌ها در ذات خود تحول و تحرک دارند. به همین سبب، تحرک و تحول واژه‌ها به اقتضای نیاز اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و غیره نیز امری بدیهی است. تماس زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در طول تاریخ منجر به سفر این کلمات از زبانی به زبان دیگر می‌شود که همین امر گاه باعث تحولات زبانی و آوایی می‌شود. حضور واژه‌های فرانسوی در فارسی به عنوان بیشترین واژه مسافر در میان زبان‌های اروپایی در زبان فارسی همین رویکرد را دنبال می‌کند. این واژه‌ها به دلیل تماس‌های زبانی و فرهنگی با توجه به علت‌های مختلف در زبان فارسی زیست کرده و یا زیست می‌کنند. نابرابری تعداد واژه‌های مسافر و ورود این میزان واژه از زبان فرانسه به فارسی دلایل تاریخی دارد که خود معلولی از تماس زبانی هستند. علی‌رغم وجود معادل‌های مناسب، واژه‌های مسافری نیز یافت می‌شوند که هنوز در زبان فارسی به زیست خود ادامه می‌دهند و آن نیز دلایل خاص خود را دارد. اما از میزان حضور این کلمات، دلیل حضور کم و زیاد بعضی از آن‌ها در برخی از حوزه‌های تخصصی اطلاعات درستی در دست نیست. در این مقاله با تکیه بر نظریه گلیسون و استفاده از 1577 واژه تخصصی در فرهنگ واژه‌های فرانسه در فارسی ندا، حوزه‌های این واژه‌ها را با روش تحلیلی آماری بررسی می‌کنیم. این جستار، با به دست آوردن درصد واژه‌هایی که در هر حوزه وجود دارد به تحلیل علل ورود آن‌ها در زبان فارسی خواهد پرداخت.
کلیدواژه واژه مسافر، واژه تخصصی، زبان وام‌گیرنده، زبان وام‌دهنده، مهاجرت زبانی
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی, گروه مترجمی زبان فرانسه, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی, ایران
پست الکترونیکی f.khamoush@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved