>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رویکرد معلمان و فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ  
   
نویسنده باقری نویسی رضا ,توحیدی راد اویس
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:323 -346
چکیده    مطالعه ی حاضر به بررسی رویکرد معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ پرداخته است. به همین منظور، 71 معلم و 88 زبان آموز، نسخه ی تعدیل شده از پرسشنامه ی گرایش و انگیزه های زبان آموزان نسبت به تلفظ که توسط ساردینیا، لی و کاسی (2014)و پرسشنامه ی دیگری را که توسط لی (2000) طراحی شده بود را کامل کردند. نتایج نشان داد که زبان آموزان نسبت به معلمان گرایش و نگرش مثبت تری در خصوص آموزش تلفظ داشتند. در مقایسه با فراگیران مبتدی و پیشرفته، زبان آموزان با سطح متوسط نگرش مثبت تری نسبت به آموزش تلفظ داشتند. به علاوه، هم معلمان و هم زبان آموزان، تمایل بیشتری به آموزش ضمنی تلفظ از خود نشان دادند. در نتیجه، مواد آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که زبان آموزان به سوی روش های ضمنی آموزش تلفظ ترغیب شوند. ضمنا معلمان نیز باید زمینه ی لازم برای فراگیری ضمنی تلفظ توسط زبان آموزان در محیط کلاس را فراهم کنند.
کلیدواژه گرایش، آموزش ضمنی، آموزش صریح، تلفظ
آدرس دانشگاه قم, ایران, دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی oveistohidirad@hotmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved