>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش انگیزه فراگیران زبان‌ آلمانی در ایران و پیامدهای آموزشی آن  
   
نویسنده روحی فاطمه ,درگاهی ترکی هدی
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:129 -152
چکیده    پژوهش حاضر با سنجش انگیزه فراگیران ایرانی به دو سوال زیر پاسخ داده است: اول، آیا انگیزۀ فراگیران از یادگیری زبان آلمانی در انتخاب موسسه زبان، نقش دارد؟ دوم، انگیزه و اهداف زبان‌آموزان از یادگیری زبان آلمانی چه پیامدهایی را در فرآیند آموزش دارد؟ در این پژوهش؛ با رویکرد توصیفی پیمایشی و با کمک مقیاس «لیکرت»، 150نفر از فراگیران ایرانیََِِ (زبان آلمانی)؛ در دو گروه هدف که یکی از آنان در موسسات ایرانی مشغول به تحصیل بودند و گروه دیگری در یک موسسه آلمانی در ایران شرکت کردند. یافته‌های اولیه حاکی از تفاوت در انگیزه‌های یادگیری و علت انتخاب موسسه در دو گروه بوده؛ بنابراین نقش «تفاوت‌ انگیزه» در انتخاب محل زبان‌آموزی محرز شد. از دیگر نتایج حاصله این مهم بود که کتب آموزش زبان آلمانی در ایران، همگی تالیف کشور آلمان بوده و مناسب زبان‌آموزانی است که قصد مهاجرت به آن مناطق را دارند، بنابراین برای پاسخ به نیاز فراگیران بومی، طراحی وتالیف محتوای بومی نیز لازم است.
کلیدواژه انگیزه، زبان خارجی، زبان‌آموز، موسسات زبان، محتوای آموزشی، بومی
آدرس دانشگاه تهران, گروه زبان آلمانی, ایران, دانشگاه تهران, گروه زبان آلمانی, ایران
پست الکترونیکی hoda.dargahi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved